پیشینه تحقیق | نمونه ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق,مبانی نظری,نمونه پیشینه تحقیق در مقاله,نمونه پیشینه تحقیق در پایان نامه,مقاله,پایان نامه,پیشینه تحقیق,پروپوزال,نقشه معماری,جزوه,خلاصه کتاب,نمونه قرار داد,نمونه سوال,مبانی نظری,چند نمونه پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق پایان نامه,تحقیق,تحقیق در,بازاریابی,ترفند, نمونه چارچوب نظری پایان نامه نمونه چارچوب نظری تحقیق در پروپوزال جدول چارچوب نظری نمونه چارچوب نظری پروپوزال مبانی نظری تحقیق در مقاله مدل نظری تحقیق چیست؟ چارچوب نظری و مدل مفهومی تفاوت چارچوب نظری و چارچوب مفهومی

پیشینه تحقیق | نمونه ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق,مبانی نظری,نمونه پیشینه تحقیق در مقاله,نمونه پیشینه تحقیق در پایان نامه,مقاله,پایان نامه,پیشینه تحقیق,پروپوزال,نقشه معماری,جزوه,خلاصه کتاب,نمونه قرار داد,نمونه سوال,مبانی نظری,چند نمونه پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق پایان نامه,تحقیق,تحقیق در,بازاریابی,ترفند, نمونه چارچوب نظری پایان نامه نمونه چارچوب نظری تحقیق در پروپوزال جدول چارچوب نظری نمونه چارچوب نظری پروپوزال مبانی نظری تحقیق در مقاله مدل نظری تحقیق چیست؟ چارچوب نظری و مدل مفهومی تفاوت چارچوب نظری و چارچوب مفهومی

نمونه چارچوب نظری پایان نامه,نمونه چارچوب نظری تحقیق در پروپوزال,جدول چارچوب نظری,نمونه چارچوب نظری پروپوزال,مبانی نظری تحقیق در مقاله,مدل نظری تحقیق چیست؟,چارچوب نظری و مدل مفهومی,تفاوت چارچوب نظری و چارچوب مفهومی,مبانی نظری,نمونه پیشینه تحقیق در مقاله,نمونه پیشینه تحقیق در پایان نامه,مقاله,پایان نامه,پیشینه تحقیق,پروپوزال,نقشه معماری,جزوه,خلاصه کتاب,نمونه قرار داد,نمونه سوال,مبانی نظری,چند نمونه پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق پایان نامه,تحقیق,تحقیق در,بازاریابی,ترفند,پرسشنامه,پاورپوینت, طرح توجیهی,دانلود طرح توجیهی,نتیجه گیری فصل دوم پایان نامه,فصل دوم پایان نامه مدیریت,نمونه فصل دوم پایان نامه مدیریت,مقدمه فصل دوم پایان نامه,محتوای فصل دوم پایان نامه,نمونه فصل دوم پایان نامه,نوشتن فصل دوم پایان نامه,فصل اول و دوم پایان نامه,فصل اول و دوم پایان نامه ارشد,ویژگی های فصل دوم پایان نامه,فصل دوم پایان نامه ها,فصل دوم پایان نامه هوش هیجانی,فصل دوم پایان نامه هویت,نحوه ی نگارش فصل دوم پایان نامه,فصل دوم یک پایان نامه,نحوه ی نوشتن فصل دوم پایان نامه,نمونه پیشینه تحقیق در پروپوزال,نمونه پیشینه تحقیق پروپوزال,نمونه پیشینه تحقیق پایان نامه,یک نمونه پیشینه تحقیق,نمونه های پیشینه تحقیق,نمونه ای از پیشینه تحقیق,نمونه هایی از پیشینه تحقیق,چند نمونه پیشینه تحقیق,نمونه نوشتن پیشینه تحقیق,نمونه جدول پیشینه تحقیق,نمونه پیشینه تحقیق,نمونه از پیشینه تحقیق,نمونه ای پیشینه تحقیق,نمونه ای برای پیشینه تحقیق,نمونه ای از پیشینه تحقیق در پروپوزال,نمونه ای از یک پیشینه تحقیق,یک نمونه از پیشینه تحقیق,نمونه پیشینه تحقیق در پایان نامه,نمونه نوشته شده پیشینه تحقیق,نمونه پیشینه ی تحقیق,نمونه ی پیشینه ی تحقیق,

مقاله مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری

شنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۰۵:۲۸ ب.ظ
مقاله مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری

مقاله-مفهوم-و-جایگاه-خلاقیت-و-نوآوریدانلود مقاله مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری در 27 صفحه و قابل ویرایش آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.چکیده پیوسته این سوال مطرح است که چرا کشوری پیشرفت کرده در حالی که کشور مشابه که از نظر منابع اولیه و امکانات بهره وری دارای شرایط بهتری بوده، عقب مانده است. چه عامل مهمی در شرایط مشابه باعث پیشرفت و..دانلود فایلPDF مقاله مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری www.niazemarkazi.com/papers/10005690.html ذخیره شده مشابه مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری ,خلاقیت و نوآوری,خلاقیت فردی,شرایط ایجاد خلاقیت و نوآوری,ویژگی های افراد خلاق و نوآور,عوامل تشدیدکننده خلاقیت و نوآوری,مقاله PDF, شرح:برخی از نویسندگان مدیریت، بین خلاقیت و نوآوری تفاوت قائل می شوند. آن ها خلاقیت را ظهور یک ایده نو و نوآوری را انتقال ... مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری - آی هوش www.ihoosh.ir/article/61270/مفهوم-و-جایگاه-خلاقیت-و-نوآوری ذخیره شده هوش و تعاریف مرتبط, پرورش استعداد، پرورش خلاقیت, مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری. [PDF]ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری در اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﭼﮑﯿﺪه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده در eghlidtc.ac.ir/download/innovation.pdf ذخیره شده مشابه ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ، ﺗﻼش ﻫﺎی وﺳﯿﻌﯽ ﺑﻪ. وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺮﻏﯿﺐ اﻓﺮاد ﺧﻮد ﺑﻪ. ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری اﻧﺠ. ﺎم. ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻔﻬﻮم و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺠﺎد. اﯾﻦ. ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺧﻼق و ﻧﻮآور ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪه. اﺳﺖ . ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺟﻮﯾﯽ. Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/( ... تحقیق مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری » دانلود تحقیق ، پروژه ... mihandocs.com/32794-تحقیق-مفهوم-و-جایگاه-خلاقیت-و-نوآوری.html ذخیره شده چکیده. مقدمه. مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری. تفاوت خلاقیت و نوآوری. فرآیند خلاقیت و نوآوری. تکنیک های خلاقیت و نوآوری. الگوبرداری از طبیعت(BIONICS). تکنیک گروه اسمی (NOMINAL GROUPING). شرایط ایجاد خلاقیت و نوآوری. فضای خلاق. دادن وقت برای خلاقیت. برقراری سیستم پیشنهادات. ایجاد واحد مخصوص خلاقیت. ویژگیهای ... خلاقیت و نوآوری: تعریف، مفاهیم و مدیریت آن :: مقاله در راهکار ... www.mgtsolution.com/olib/468246586.aspx ذخیره شده مشابه ویژگی‌های افراد خلاق، فرصت‌های خلاقیت، نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه فردی و سازمانی، ویژگی‌های سازمان‌های خلاق، مدیریت خلاقیت، تکنیک‌های توسعه خلاقیت گروهی شامل طوفان فکری، شش کلاه تفکر، گردش تخیلی، تفکر موازی و ارتباط اجباری از دیگر مطالب این مقاله هستند. کلیدواژه, خلاقیت ؛ نوآوری ؛ مدیریت خلاقیت ؛ سازمان های ... خلاقیت و نوآوری در افراد و سازمان ها - طراحی صنعتی ایرانی www.newdesign.ir/search.asp?id=909&rnd=3227 ذخیره شده مشابه در سال های اخیر، تلاش های وسیعی به وسیله بسیاری از سازمان ها برای ترغیب افراد خود به خلاقیت و نوآوری انجام گرفته است. در این مقاله مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری شرایط ایجاد این مولفه ها و هم چنین ویژگی های افراد و سازمانهای خلاق و نوآور تبیین شده است. با بهره جویی از فنون خلاقیت و نوآوری خواهیم توانست به طریقی کارآمد و اثربخش ... رویکردهای نوین اجرایی خلاقیت و نوآوری در سازمان - شانا www.shana.ir/fa/newsagency/.../رویکردهای-نوین-اجرایی-خلاقیت-و-نوآوری-در-سازمان ذخیره شده مشابه ۴ دی ۱۳۹۵ - در این مقاله ابتدا مباحث پایه‌ای خلاقیت و نوآوری، شامل تعریف خلاقیت و نوآوری، تمایز خلاقیت و نوآوری در سازمان، ویژگی‌های افراد خلاق، ویژگی ‌های سازمان‌های خلاق، ... o تخصص: در سازمان‌های خلاق افراد دارای یک تخصص ویژه نیستند، بلکه این امکان وجود دارد که برای قرار گرفتن در جایگاه مناسب گردش شغلی داشته باشند. [PDF]، ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری راﺑﻄﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن: ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/743757 ذخیره شده مشابه ۱ آبان ۱۳۹۱ - ﻧﻘﺶ. اﺳﺎﺳﯽ. در. ﻓﺮآﯾﻨﺪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ. ی ﺟﻮاﻣﻊ. دارد . اﯾﻦ. ﻣﻘﺎﻟﻪ، اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽ. ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺎرآﻓﺮﯾ. ﻨﯽ. ، ﺧﻼﻗﯿﺖ. و ﻧﻮآوری، ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﺛﺒﺎت و ﭘﺎﯾﺪاری ﺳﺎزﻣﺎن دراﯾﻦ. دوران ﻣﻤﻠﻮ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ. ارزﯾﺎﺑﯽ ادﺑﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ، ﺳﺎﺧﺘﺎر و. اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ. ، ﺧﻼﻗﯿﺖ. و ﻧﻮآوری ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ راﺑﻄﻪ. ی. ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻫﺴﺘﻨﺪ. [DOC]خلاقیت و نوآوری در افرادوسازمانها mshadi.ir/Pictures/.../خلاقیت%20و%20نوآوری%20در%20افراد%20و%20سازمانها.doc ذخیره شده مشابه در سالهای اخیر، تلاشهای وسیعی به وسیله بسیاری از سازمانها برای ترغیب افراد خود به خلاقیت و نوآوری انجام گرفته است. در این مقاله مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری شرایط ایجاد این مولفه ها و هم چنین ویژگیهای افراد و سازمانهای خلاق و نوآور تبیین شده است. با بهره جویی از فنون خلاقیت و نوآوری خواهیم توانست به طریقی کارآمد و اثربخش به ... خلاقیت و نوآوری در مدیریت - قائمیه download.ghbook.ir/download.php?id=5845&file=4170-f-13910308...noavari... مشابه چکیده: در سالهای اخیر، تلاشهای وسیعی به وسیله بسیاری از سازمانها برای ترغیب افراد خود به خلاقیت و نوآوری انجام گرفته است. در این مقاله مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری شرایط ایجاد این مولفه ها و هم چنین ویژگیهای افراد و سازمانهای خلاق و نوآور تبیین شده است. با بهره جویی از فنون خلاقیت و نوآوری خواهیم توانست به طریقی کارآمد و ... کشکول شیخ بهایی - مقاله مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری lonokb.blogfa.com/post/18 ذخیره شده مقاله مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری دانلود مقاله مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری در 27 صفحه و قابل ویرایش آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. چکیده پیوسته این سوال مطرح است که چرا کشوری پیشرفت کرده در حالی که کشور مشابه که از نظر منابع اولیه و امکانات بهره وری دارای شرایط بهتری … The post مقاله مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری ... [PDF]مقاله مدیریت نوآوری در سازمان های آموزشی neks.usc.ac.ir/uploads/مدیریت%20نوآوری%20در%20سازمان%20های%20آموزشی.pdf ذخیره شده ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻮآوری در ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ. ﻣﺮﺗﻀﯽ. ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎر. ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ. ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ. : ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ. ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﻣﺘﻮازن ... اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ذﯾﻞ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. : .1. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل. ﻫﺎی ﻧﻮآوری. و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻮآوری. ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ .2. ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮏ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻫﺪاﯾﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﻮآوری در ﺳﺎزﻣﺎن. [PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار در اﯾﺠﺎد ﻧﻮآوری،ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﮐﺎرآﻓﺮ www.yu.ac.ir/uploads/عوامل_تاثیر_گذار_در_ایجاد_نو_آوری_6072.pdf ذخیره شده مشابه ﺑﯿﻦ رﻗﺒﺎ دارد، و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ اﺛﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺣﻔﻆ و ﺑﻘﺎء ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت آن و. اﯾﺠﺎد ﻣﺰﯾﺖ رﻗ. ﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دارد. ﺑﺮ. ا. ﯾﻦ اﺳﺎس،. ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدن آن ﺑﺎ اﻫﺪاف. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﺟﺮای اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﺆﺛﺮ در ﺳﺎزﻣﺎن؛ ﻣﺴﺄﻟﻪ ای ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻟﺬا در. اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان. ﺧﻼﻗﯿﺖ و ... مقاله اهمیت و جایگاه فناوری اطلاعات در مدیریت نوآوری سازمان - ... https://www.civilica.com/Paper-ICIC01-ICIC01_011=اهمیت-و-جایگاه-فناوری-اطلاعات-د... ذخیره شده اهمیت و جایگاه فناوری اطلاعات در مدیریت نوآوری سازمان. اعتبار موردنیاز: ۱ | تعداد صفحات: ۱۲ | تعداد نمایش خلاصه: ۵۵۹۲ | نظرات: ۰. سال انتشار: ۱۳۸۷. محل انتشار: اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران. کد COI مقاله: ICIC01_011. زبان مقاله: فارسی. حجم فایل: ۲.۲۸ مگابات (فایل این مقاله در ۱۲ صفحه با ... مقاله بررسی نقش و جایگاه آموزش و پرورش در ارتقاء خلاقیت و ... https://www.civilica.com/Paper-ICIC01-ICIC01_035=بررسی-نقش-و-جایگاه-آموزش-و-... ذخیره شده رتبه: ۳ - ‏۱ رأیهدف از این این مقاله بررسی نقش آموزش و پرورش در ارتقاء خلاقیت و نوآوری دانش آموزان می باشد. یافته های تحقیق نشان داد با تغییرات اساسی در برنامه های آموز... مقاله خلاقیت کارکنان در سازمان - سیویلیکا https://www.civilica.com/Paper-EMCONF02-EMCONF02_003=خلاقیت-کارکنان-در-... ذخیره شده خلاقیت و نوآوری لازمه و پیش درآمد توسعه و پیشرفت و تعالی یک سازمان و جامعه است و آگاهی از فنون و تکنیک های آن ضرورتی اجتناب ناپذیر برای مدیران، دانشجویان، پژوهشگران و علاقه مندان به این رشته است. در این مقاله مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری شرایط ایجاد این مولفه ها و همچنین ویژگی های افراد و مدیران و سازمان های خلاق و نوآور تبیین ... مقاله:مفهوم کارآفرینی بعنوان نوآوری اجتماعی - ایده و خلاقیت ideaandcreativity.com/مقالهمفهوم-کارآفرینی-بعنوان-نوآوری-ا/ ذخیره شده ۲۸ آبان ۱۳۹۵ - در ضمن با آشکار کردن زمینه ی تاریخی و تعریف عمومی مفهوم کارآفرینی اجتماعی، در حال دفاع از نوآوری های اجتماعی، بعد مفهوم کارآفرینی اجتماعی هستیم. ... همچنین نقش نوآوری های افزایشی بعنوان زمینه ای برای نوآوری های اصلی بیانگر نقاط تغییرات اجتماعی برای نوآوری های اجتماعی نیز به کار میرود. با توجه به ... باشگاه نانو | مقالات | خلاقیت، نوآوری و اختراع nanoclub.nano.ir/index.php?ctrl=paper&actn=paper_view&id=2806&lang=1 ذخیره شده ۲۹ مرداد ۱۳۹۰ - عنوان مقاله : خلاقیت، نوآوری و اختراع در مقاله‌ی قبل راجع به مفاهیم دانش و فناوری سخن گفتیم، و بیان کردیم که نانو بیش‌تر از این که یک «دانش» باشد، یک ... مفهوم نوآوری (Innovation) نیز مشابه مفهوم خلاقیت است، لیکن تفاوت اصلی خلاقیت و نوآوری این است که خلاقیت فقط به شکل‌گیری و به وجود آوردن یک ایده‌ی جدید ... خلاقیت www.jobportal.ir/s2/Default.aspx?ID=9_2_7912_1_1923 ذخیره شده مشابه ۲۸ مرداد ۱۳۸۷ - قراردادان آنها طی یک لیست کامل کاری است بس فراتر از محدوده ای که طی این مقاله در نظر گرفته شده است . از نظر ریشه یابی این یک لغت انگلیسی است و همانند غالب زبانهای اروپائی از لغت خلق در ادبیات لاتین ریشه گرفته است شاید بتوان گسترده ترین مفهوم آن را در ادبیات یافت که طی آن نوآوری با تولید کار خلاقانه همراه ... خلاقیت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد https://fa.wikipedia.org/wiki/خلاقیت ذخیره شده آفرینندگی یا آفرینشگری یا خلاقیت، مهم‌ترین و اساسی‌ترین قابلیت و توانایی انسان و بنیادی‌ترین عامل ایجاد ارزش است که در همهٔ ابعاد و جوانب زندگی وی نقش کاملاً حیاتی ایفا می‌کند. خلاقیت و نوآوری از والاترین ویژگی‌های انسان است. همهٔ علوم، تولیدات، فناوری‌ها، صنایع، ابداعات، اختراعات، هنرها، ادبیات، موسیقی، معماری و به طور کلی ...
  • بک لینک قدرتمند

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی