پیشینه تحقیق | نمونه ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق,مبانی نظری,نمونه پیشینه تحقیق در مقاله,نمونه پیشینه تحقیق در پایان نامه,مقاله,پایان نامه,پیشینه تحقیق,پروپوزال,نقشه معماری,جزوه,خلاصه کتاب,نمونه قرار داد,نمونه سوال,مبانی نظری,چند نمونه پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق پایان نامه,تحقیق,تحقیق در,بازاریابی,ترفند, نمونه چارچوب نظری پایان نامه نمونه چارچوب نظری تحقیق در پروپوزال جدول چارچوب نظری نمونه چارچوب نظری پروپوزال مبانی نظری تحقیق در مقاله مدل نظری تحقیق چیست؟ چارچوب نظری و مدل مفهومی تفاوت چارچوب نظری و چارچوب مفهومی

پیشینه تحقیق | نمونه ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق,مبانی نظری,نمونه پیشینه تحقیق در مقاله,نمونه پیشینه تحقیق در پایان نامه,مقاله,پایان نامه,پیشینه تحقیق,پروپوزال,نقشه معماری,جزوه,خلاصه کتاب,نمونه قرار داد,نمونه سوال,مبانی نظری,چند نمونه پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق پایان نامه,تحقیق,تحقیق در,بازاریابی,ترفند, نمونه چارچوب نظری پایان نامه نمونه چارچوب نظری تحقیق در پروپوزال جدول چارچوب نظری نمونه چارچوب نظری پروپوزال مبانی نظری تحقیق در مقاله مدل نظری تحقیق چیست؟ چارچوب نظری و مدل مفهومی تفاوت چارچوب نظری و چارچوب مفهومی

نمونه چارچوب نظری پایان نامه,نمونه چارچوب نظری تحقیق در پروپوزال,جدول چارچوب نظری,نمونه چارچوب نظری پروپوزال,مبانی نظری تحقیق در مقاله,مدل نظری تحقیق چیست؟,چارچوب نظری و مدل مفهومی,تفاوت چارچوب نظری و چارچوب مفهومی,مبانی نظری,نمونه پیشینه تحقیق در مقاله,نمونه پیشینه تحقیق در پایان نامه,مقاله,پایان نامه,پیشینه تحقیق,پروپوزال,نقشه معماری,جزوه,خلاصه کتاب,نمونه قرار داد,نمونه سوال,مبانی نظری,چند نمونه پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق پایان نامه,تحقیق,تحقیق در,بازاریابی,ترفند,پرسشنامه,پاورپوینت, طرح توجیهی,دانلود طرح توجیهی,نتیجه گیری فصل دوم پایان نامه,فصل دوم پایان نامه مدیریت,نمونه فصل دوم پایان نامه مدیریت,مقدمه فصل دوم پایان نامه,محتوای فصل دوم پایان نامه,نمونه فصل دوم پایان نامه,نوشتن فصل دوم پایان نامه,فصل اول و دوم پایان نامه,فصل اول و دوم پایان نامه ارشد,ویژگی های فصل دوم پایان نامه,فصل دوم پایان نامه ها,فصل دوم پایان نامه هوش هیجانی,فصل دوم پایان نامه هویت,نحوه ی نگارش فصل دوم پایان نامه,فصل دوم یک پایان نامه,نحوه ی نوشتن فصل دوم پایان نامه,نمونه پیشینه تحقیق در پروپوزال,نمونه پیشینه تحقیق پروپوزال,نمونه پیشینه تحقیق پایان نامه,یک نمونه پیشینه تحقیق,نمونه های پیشینه تحقیق,نمونه ای از پیشینه تحقیق,نمونه هایی از پیشینه تحقیق,چند نمونه پیشینه تحقیق,نمونه نوشتن پیشینه تحقیق,نمونه جدول پیشینه تحقیق,نمونه پیشینه تحقیق,نمونه از پیشینه تحقیق,نمونه ای پیشینه تحقیق,نمونه ای برای پیشینه تحقیق,نمونه ای از پیشینه تحقیق در پروپوزال,نمونه ای از یک پیشینه تحقیق,یک نمونه از پیشینه تحقیق,نمونه پیشینه تحقیق در پایان نامه,نمونه نوشته شده پیشینه تحقیق,نمونه پیشینه ی تحقیق,نمونه ی پیشینه ی تحقیق,

مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک
با افراد سالم


مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک
با افراد سالم در سال 1387

 

 

مقدمه و اهداف :اختلال سلوک در کودکان و نوجوانان یک بیماری شایع ومهم است که عواقب منفی مهمی را برای فرد ، خانواده و جامعه در بر دارد  وبار زیادی را بر سیستم مراقبت های بهداشت روانی تحمیل می کند. به این دلایل ، تحقیق در مورد زمینه های علی این بیماری ( و به طور خاص زمینه های عصب روانشناختی آن )همواره یکی از اولویت های تحقیقاتی روانپزشکی کودکان و نوجوانان به شمار می رود که می تواند با ارتقاء شناخت ما از فرایند های زمینه ای ایجاد بیماری ، جهت گیری های تشخیصی – و نهایتا در مانی – را بهبود بخشد. با توجه به مجموعه محدودیت های مطالعات قبلی، این مطالعه  بادر نظر داشتن یک پارادیم شایع در عصب – روانشناسی این پدیده (اختلال عملکرد قشر پیشانی مغز ) ، کارکرد های عصب – روانشناختی مرتبط   را در یک جمعیت ایرانی از کودکان ونوجوانان مبتلا به اختلال سلوک مورد بررسی قرار می دهد.

روش اجرا:  این مطالعه  ، یک بررسی مورد – شاهدی است ؛ که طی آن یک گروه 25نفره از افراد مبتلا به اختلال سلوک و ADHD همزمان  در مقابل 20 بیمار مبتلا به ADHD  خالص و   20فرد سالم مورد مصاحبه بالینی ، مصاحبه بالینی نیمه ساختار یافته (k-SADS)و تست هوش ریون قرار گرفتند . افراد واجد شرایط مطالعه ، توسط شاخص های انتخابی از مجموعه ی  KANTAB (شاملIED,SOC,SWM) وتعداد دیگری از تست های عصب-روانشناختی (شامل آزمون قمار آیوا و آزمون برو/ بایست ) مورد بررسی قرار گرفتند . ضمناًشدت خشم وانواع آن براساس نمرات AARSونیز شدت پرخاشگری (براساس AQ  )وشدت علائم ADHD  بر اساس نمرات کانرز والدین تعیین گردید؛  ودر نهایت نتایج بدست آمده(براساس نمرات هر یک از تست های خاص عصب – روانشناختی ) با استفاده از آزمون ANOVA در نرم  افزار SPSS مورد مقایسه آماری قرار گرفتند.

نتایج : در آزمون SOC گروه اختلال سلوک و ADHDهمزمان در مجموع بدترین عملکرد را داشت و گروه ADHDخالص دارای عملکرد میانه ای بود. اختلالات مشاهده شده در   زمان فکر کردن اولیه در مسائل 2 و 5 حرکتی، حرکات متوسط در مسائل 3 و55 حرکتی و میزان فکر کردن بعدی در مسائل 3 حرکتی و مسائل حل شده با حداقل حرکات، بود. در اجرای آزمون SWM نیز اختلال عملکرد گروه اختلال سلوک و ADHDهمزمان در بعضی از شاخص ها ( بلوک‌های چهار و شش جعبه‌ای) و عملکرد میانه در  گروه ADHD مشاهده گردید. اجرای آزمون IED نشان دهنده اختلال عملکرد نسبی گروه اختلال سلوک و ADHDهمزمان در مجموع خطاها و نیز مجموع تریال‌ها بود. عملکرد میانه گروه ADHD  و فقدان عملکرد افتراقی در مراحل داخل بعدی و خارج بعدی نیز نشان داده شد. اجرای آزمون IGTنشان دهنده نمره منفی همه گروها در شاخص  و تردید به طور قابل ملاحظه کمتر گروه گروه اختلال سلوک و ADHDهمزمان نسبت به گروه کنترل سالم برای انتخاب از دسته کارت‌های A بود. یک تمایل عمومی به انتخاب از دسته کارت‌ها یD و B نیز مشاهده شد. اجرای آزمون برو/ بایست: نشاندهنده اختلالاتی قابل ملاحظه در زمان واکنش به تریال‌های برو و زمان واکنش غلط درتریال‌ها ی ‌بایست در گروه‌های  بالینی در بعضی از واریانت‌ها بود. خطاهای Commission  نیز در یک واریانت در گروه اختلال سلوک و ADHDهمزمان   بیشتر از گروه کنترل سالم بود. عملکرد گروه‌های بالینی هم جهت (ولی نه با یک شدت) بود.

نتیجه گیری : براساس جمع‌بندی این مجموعه یافته‌ها ی حاصل از مطالعات قبلی با یافته‌های مطالعه حاضر، ما اختلال سلوک وADHD  همزمان را به عنوان یک اختلال خاص در طیفی که یک سوی آن بهنجاری و یک سوی دیگر آن رفتارهای ضداجتماعی شدید به همراه ADHDاست، پیشنهاد می‌کنیم. به این ترتیب شاید اختلال سلوک وADHD همزمان را بتوان نوعی شدیدتر از اختلالADHD  تلقی کرد و یا ADHDرا نوعی خفیف‌تر از اختلال سلوک به همراه ADHDتلقی نمود. این فرضیه‌ای اولیه است که البته آزمودن آن نیازمند مطالعات گسترده‌تر و کامل‌تر بعدی می‌باشد.


                                                                     

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید 


مقدمه وبیان مسئله

  اختلال سلوک در کودکان و نوجوانان یک بیماری روانپزشکی مهم وشایع است که به طور متوسط 5% از افراد جمعیت عمومی را درگیر می­سازد(1) و طیف اختلالات مرتبط با آن یکی از شایعترین مشکلاتی هستند که موجب ارجاع به درمانگاه­های روانپزشکی کودکان و نوجوانان می­گردند (2). مشکلات ناشی از این بیماری هم خود فرد،هم خانواده و هم جامعه را درگیر می­سازد (4-3) و بار زیادی را بر دوش سرویس­های مراقبت بهداشت روانی تحمیل می­کنند( 6-3،5). در یک مطالعه در مورد جنبه­های اقتصادی این اختلال در نوجوانان در ایالات متحده، طیفی از هزینه­هایی که که در بخش­های مختلف عمومی برای این اختلال صرف می­شود (ازجمله بخش بهداشت روانی، بهداشت عمومی، مدرسه، و سیستم قضایی مرتبط با نوجوانان) مورد محاسبه قرار گرفته است. هزینه­های مزبور شامل موارد زیر بوده­اند: داروها، سلامت عمومی، هزینه­های بستری و هزینه­های درمانی سرپایی، سیستم قضایی مربوط به نوجوانان، و مدرسه. با جمع بندی این هزینه­ها، نهایتاً نتیجه گیری شده است که هزینه­های عمومی مرتبط با اختلال سلوک برای هر فرد مبتلا به این بیماری بیش از 70000 دلار در یک دوره­ی 7 ساله است. هزینه­های عمومی برای نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک به طور قابل ملاحظه­ای از هزینه­هایی که برای اختلالات دیگر نوجوانان – از جمله شرایطی که با این اختلال نزدیکی زیادی دارند- صرف می­شود بیشتر است(3). در یک مطالعه­ی دیگر که در سال 1999 انجام شده است، نشان داده شد که هزینه­های اجتماعی سالانه برای این افراد از 15000 دلار تجاوز می­کند. در این مطالعه بیشترین هزینه­ها بر دوش خود خانواده بود( حدود یک سوم) و یک سوم دیگر هزینه­ها را سیستم مدرسه متحمل می­شد و نیز هزینه­های زیادی بر دوش سرویس­های بهداشتی، اجتماعی، و رفاهی تحمیل می­شد(7). در یک مطالعه­ی دیگر، که در لندن انجام شده بود، مولفین هزینه­هایی را که آژانس­های عمومی مختلف در مورد این اختلال متحمل شده بودند، مورد نظر قرار دادند. این هزینه­ها در درجه­ی اول عبارت بودند از هزینه­ی جرم و نیز هزینه­های سرویس­های آموزشی، سلامتی و اجتماعی. براساس نتایج این مطالعه، هزینه­های افراد مبتلا به اختلال سلوک 10 برابر افرادی بود که این اختلال را نداشتند و 5/3 برابر آنانی بود که مشکلاتی را در حوزه­ی سلوک داشتند ولی معیارهای کامل اختلال سلوک را نداشتند(4). بسیاری از این افراد در بزرگسالی نهایتاً به سمت مشکلات ضد اجتماعی شدیدتر سیر می­کنند (8) و بیماری علاوه برعوارض ناخوشایند مربوط به خود، با تشدید احتمال بسیاری از بیماری­های دیگر، باز هم بار مشکلات و هزینه­های مربوط بر فرد، خانواده و جامعه افزایش می­دهد.

 

 

 

اهداف

هدف اصلی طرح :

مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با افراد سالم

اهداف فرعی طرح :

1-تعیین عملکرد افراد مبتلا به اختلال سلوک در مقایسه با افراد سالم در زمینه­ی برنامه­ریزی، خودکنترلی و حل مسئله­ی فضائی 

2-تعیین عملکرد افراد مبتلا به اختلال سلوک در مقایسه با افراد سالم در زمینه­ی توانائی طبقه بندی، نگه داری و تعویض چهارچوب  شناختی

3-تعیین عملکرد افراد مبتلا به اختلال سلوک در مقایسه با افراد سالم در زمینه­ی حافظه­ی کاری فضائی

4-تعیین عملکرد افراد مبتلا به اختلال سلوک در مقایسه با افراد سالم در زمینه­ی مهار و تکانشگری

5-تعیین عملکرد افراد مبتلا به اختلال سلوک در مقایسه با افراد سالم در زمینه­ی رفتار مخاطره جویانه

 

اهداف کاربردی طرح:

1-درک بهتر عوامل مغزی زمینه ساز اختلال سلوک

2-درک کامل­تر اختلال سلوک در بیماران ایرانی در برابر اختلال سلوک مطرح شده در منابع معتبر علمی دیگر

3-درک بهتر آسیب شناسی روانی اختلال سلوک به منظور برنامه ریزی مداخلات درمانی آتی.

 


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

---------------------------------------------------------------------
پایان نامه مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال ...
bankmaghale.ir/پایان-نامه-مقایسه-عملکردهای-اجرائی-بی/
پایان نامه مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با افراد سالم مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۰۱ صفحه است .
مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با ...
poshe.ir/.../مقایسه-عملکردهای-اجرائی-بیماران-مبتلا-به-اختلال-سلوک-با-افراد-سالم/13...
چکیده مقدمه و اهداف :اختلال سلوک در کودکان و نوجوانان یک بیماری شایع ومهم است که عواقب منفی مهمی را برای فرد ، خانواده و جامعه در بر دارد وبار زیادی را بر سیستم مراقبت ...
مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با ...
www.istudents.ir › فروشگاه › مقالات و پایان نامه › علوم انسانی
دانلود پروژه دانشجویی مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با افراد سالم در سال 1387. مقدمه وبیان مسئله. اختلال سلوک در کودکان و نوجوانان یک ...
[PDF]PDF[مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک ...
stusto.ir/saveAsPDF=12244.pdf
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﺳﻠﻮک ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ. دﺳﺘﻪ: رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ. ﺑﺎزدﯾﺪ: 6 ﺑﺎر. ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc. ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 215 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ. ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 195. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ...
سفارش پایان نامه|مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به ...
www.moshaveranetehran.net/.../بانک.../1166-سفارش-پایان-نامه-مقایسه-عملکردهای-اج...
موضوع : مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با افراد سالم در سال 1387 چکیده مقدمه و اهداف :اختلال سلوک در کودکان و نوجوانان یک بیماری شایع ومهم است ...
[PDF]ﻧﻘﺎﯾﺺ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﻧﻘﺺ ﺗ
www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/68113820101.pdf
اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ (EF) در ﮐﻮدﮐـﺎن ﻣﺒﺘـﻼ ﺑـﻪ اﺧﺘـﻼل ﻫﺪف: ... در آزﻣﻮن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪاوم، از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎری، ﺧﻄﺎی ارﺗﮑﺎب در ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ADHD ﺑﻪ ... ﺑـﺎ. 2 (ADHD)اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﻧﻘﺺ ﺗﻮﺟﻪ - ﺑﯿﺶ ﻓﻌــﺎﻟﯽ. ﺧﺼﻮﺻﯿـﺎت ﺑﯿــﺶ ﻓﻌــﺎﻟﯽ، ﺗﮑﺎﻧﺸــﮕﺮی و ﺑﯽﺗﻮﺟــﻬﯽ ﻣﺸــﺨﺺ. ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ... ﺑﺮج ﻟﻨﺪن ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ آزﻣﻮنﻫــﺎی ﺑـﻪ ﮐـﺎر رﻓﺘـﻪ در اﯾـﻦ ﮔـﺮوه ﺑﯿﻤـﺎران ... در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با | ...
free-android.bistarinha.xyz/.../مقایسه+عملکردهای+اجرائی+بیماران+مبتلا+به+اختلال+سل...
پایان نامه مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با افراد سالم .... براساس تحقیقات، مغز افراد مضطرب در مقایسه با افرادی که به این اختلال مبتلا ...
معرفی و دانلود فایل پایان نامه مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران ...
shop.barchasbsaz.ir/2015/02/22/معرفی-و-دانلود-فایل-پایان-نامه-مقایسه-ع/
۳ اسفند ۱۳۹۳ - نام این فایل : پایان نامه مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با افراد سالم در سال 1387. موضوع فایل: روان شناسی. موضوعات دیگر ...
مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با ...
downloadn1.11gig.ir/product/52896
مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با افراد سالم مقدمه و اهداف :اختلال سلوک در کودکان و نوجوانان یک بیماری شایع ومهم است که عواقب منفی مهمی را برای ...
مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با ...
www.irdanesh.ir/index.php?productID=856
مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با افراد سالم. فهرست مطالب. فصل اول -کلیات مقدمه وبیان مسئله اهداف هدف اصلی طرح : اهداف فرعی طرح :
مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک
khoozestanshop.avablog.ir/.../مقایسه+عملکردهای+اجرائی+بیماران+مبتلا+به+اختلال+سل...
۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ - مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با افراد سالم در سال 1387. مقدمه و اهداف :اختلال سلوک در کودکان و نوجوانان یک بیماری شایع ومهم ...
پایان نامه مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک
mitra.monoblog.ir/.../پایان-نامه-مقایسه-عملکردهای-اجرائی-بیماران-مبتلا-به-اختلال-سلو...
متن همراه با لینک خرید محصول پایان نامه مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با افراد سالم در ...
پایان نامه مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال ...
https://news.yfile.ir/پایان-نامه-مقایسه-عملکردهای-اجرائی-بی/
۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - پایان نامه مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با افراد سالم در سال ۱۳۸۷. چکیده مقدمه و اهداف :اختلال سلوک در کودکان و نوجوانان یک ...
1116-مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک ...
www.moshtari.org › پایان نامه
مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با افراد سالم در سال 1387 تعدادصفحات198 فرمتWORD.
مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با ...
artisi.ir › پرسشنامه
۱ دی ۱۳۹۲ - اختلال سلوک در کودکان و نوجوانان یک بیماری شایع ومهم است در این فایل مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با افراد سالم در سال ...
پروژه مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک ...
20bestfile.m.sellfile.ir/prod-715630-پروژه+مقایسه+عملکردهای+اجرائی+بیماران+مبتلا+ب...
در این پروژه مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با ... آن یک گروه 25نفره از افراد مبتلا به اختلال سلوک و ADHD همزماندر مقابل 20 بیمار مبتلا به ...
مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با ...
https://apadana.in/.../مقایسه-عملکردهای-اجرائی-بیماران-مبتلا-به-اختلال-سلوک-با-افراد-...
اختلال سلوک در کودکان و نوجوانان یک بیماری شایع ومهم است در این فایل مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با افراد سالم در سال ۱۳۸۷ مورد بررسی و ...
پایان نامه مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال ...
www.takbook.com/best/پایان-نامه-مقایسه-عملکردهای-اجرائی-بی/
پایان نامه مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با افراد سالم در ... چکیدهمقدمه و اهداف :اختلال سلوک در کودکان و نوجوانان یک بیماری شایع ومهم است که ...
رزومه - رضا رستمی - دانشگاه تهران
https://rtis2.ut.ac.ir/cv/rrostami
"انسان و حیوانات خانگی، چالشهای زندگی نوین (با نگاه به جنبه های بهداشتی، حقوقی، اجتماعی و ..... "مقایسه استرس زناشویی بیماران مبتلا به اختلال کرونری قلب و افراد سالم. ... "مقایس عملکرد خانواده بیماران مبتلا به اختلال مصرف مواد و خانواده افراد بهنجار. ... "اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کاهش علائم اختلال سلوک : گزارش معلمان.
[DOC]Curriculum Vitae - Rehabilitation - دانشگاه علوم پزشکی ...
frehabilitation.ajums.ac.ir/_frehabilitation/.../Curriculum%20Vitae%20reza%20salehi....
تاثیر ورزش های کف لگن بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به بی اختیاری استرسی ادراری. ... های عملکردی انتخابی بین بیماران مبتلا به سندرم گیرافتادگی شانه و افراد سالم ... ورزش های کف لگن بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به بی اختیاری استرسی ادراری ... تحت عنوان: بررسی مقایسه ای تاثیر دو روش تمرینی مبتنی بر دیدگاه سنتی با ...
همه دانشکده ها - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه - دانشگاه آزاد ...
thesis.iauctb.ac.ir/fa/thesis
77, رویکرد مینی مالیسم در اجرای مونودرام, سید حامد مرتضوی, دانشکده هنر, نمایش ...... 403, نقش اطلاع رسانی قبلی پزشک نسبت به بیمار در مسئولیت مدنی, رامین ...... 1072, مقایسه ناگویی هیجانی ،عزت نفس واضطراب در کودکان مبتلا به اختلال سلوک با کودکان ...... 2358, مقایسه پاسخ¬های افراد مبتلا به افسردگی و اضطراب با افراد سالم به ...
مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با ...
parsdownloads.weblogyad.xyz/.../مقایسه+عملکردهای+اجرائی+بیماران+مبتلا+به+اختل...
بررسی ارزش تشخیصی تست تمپانومتری در بیماران مبتلا به اوتیت مدیا با .... های هیجانی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم دسته: روانشناسی فرمت فایل: docx ...
مقایسه عملکردهای اجرایی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با ...
www.unicloob.com › پروژه و پایان نامه › روان شناسی و علوم تربیتی
پروژه و پایان نامه روانشناسی: مقایسه عملکردهای اجرایی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با افراد سالم. فصل اول -کلیات مقدمه وبیان مسئله اهداف هدف اصلی طرح : اهداف فرعی ...
Tabtiz university of medical sciences - دانشگاه علوم پزشکی ...
congress.tbzmed.ac.ir/6child/Archive
خودکارآمدی اجتماعی و ارتباط آن با سطح عملکرد در نوجوانان دارای اضطراب اجتماعی ... مقایسه تعادل در کودکان مبتلا به نارسایی توجه/ بیش فعالی با و بدون اختلال .... بررسی افسردگی، اضطراب و استرس در نوجوانان خانواده بیماران دیالیزی ومقایسه آن .... بررسی اثر بخشی آموزش والدین بر کاهش علایم اختلال سلوک فرزندان و الگوهای ارتباطی.
پروژه پایان نامه مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به ...
daneshjoir.tebyan.net/post/1905
پروژه پایان نامه مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با افراد سالم در pdf دارای 201 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word ...
[DOC]پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی.doc - دانشگاه شهید بهشتی
https://www.sbu.ac.ir/Res/.../پایان%20نامه%20ها%20و%20طرح%20های%20تحقیقاتی.d...
کارکرد خانواده در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی / کمبود توجه ... بررسی و مقایسه رابطه دلزدگی زناشویی با عوامل جو سازمانی در کارکنان ادارات ..... بررسی توجه انتخابی و رابطه آن با رضایت زناشویی در بیماران مبتلا به درد مزمن اسکلتی-عضلانی ..... عملکرد زندگی روزمره، کیفیت زندگی و آسیب های شناختی در افراد مبتلا به HIV.
مقایسه عملکردهای اجرایی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با ...
7prozhe.ir/5457/payan-nameh/project.../مقایسه-عملکردهای-اجرایی-بیماران-مبتل.html
مقایسه عملکردهای اجرایی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با افراد سالم,پروژه و پایان نامه, دانلود, رایگان,خرید, فروش, پروژه, پایان نامه,.doc,word,office,[doc],download, ...
پرسشنامه رایگان -
questionnaire1.com/
پرسشنامه رایگان بررسی شخصیت تیپ A در بیماران مبتلا به زخم معده ... پرسشنامه رایگان سنجش ویژگیهای اختلال شخصیت اسکیزوتایپال ... پرسشنامه رایگان باورهای مرتبط با مواد افراد معتاد ... پرسشنامه رایگان مقایسه شخصیت و نظام باوری معلمین مجرد و متاهل .... پرسشنامه رایگان مقیاس نارسایی کنش‌های اجرایی بارکلی ...
پایان نامه مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال ...
www.pakij.ir › روان شناسی
۲۹ اسفند ۱۳۹۵ - برچسب هاآزمون SOC اختلال سلوک افراد سالم بیماران مبتلا به اختلال سلوک ... دانلود جزوه بررسی رابطه بین تحلیل رفتگی شغلی با رضایت شغلی ...
دانلود پروژه مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال ...
persianfiles.ir/پروژه-مقایسه-عملکردهای-اجرائی-بیمارا/
۱ بهمن ۱۳۹۵ - پروژه مقایسه عملکردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوک با افرادسالم. ... و ADHD همزماندر مقابل 20 بیمار مبتلا به ADHDخالص و 20فرد سالم مورد مصاحبه ... براساس نتایج این مطالعه، هزینه های افراد مبتلا به اختلال سلوک 10 برابر ...

  • موافقین ۰ مخالفین ۰
  • ۹۶/۰۳/۱۰
  • ۱۷۹ نمایش
  • بک لینک قدرتمند

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی