پیشینه تحقیق | نمونه ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق,مبانی نظری,نمونه پیشینه تحقیق در مقاله,نمونه پیشینه تحقیق در پایان نامه,مقاله,پایان نامه,پیشینه تحقیق,پروپوزال,نقشه معماری,جزوه,خلاصه کتاب,نمونه قرار داد,نمونه سوال,مبانی نظری,چند نمونه پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق پایان نامه,تحقیق,تحقیق در,بازاریابی,ترفند, نمونه چارچوب نظری پایان نامه نمونه چارچوب نظری تحقیق در پروپوزال جدول چارچوب نظری نمونه چارچوب نظری پروپوزال مبانی نظری تحقیق در مقاله مدل نظری تحقیق چیست؟ چارچوب نظری و مدل مفهومی تفاوت چارچوب نظری و چارچوب مفهومی

پیشینه تحقیق | نمونه ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق,مبانی نظری,نمونه پیشینه تحقیق در مقاله,نمونه پیشینه تحقیق در پایان نامه,مقاله,پایان نامه,پیشینه تحقیق,پروپوزال,نقشه معماری,جزوه,خلاصه کتاب,نمونه قرار داد,نمونه سوال,مبانی نظری,چند نمونه پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق پایان نامه,تحقیق,تحقیق در,بازاریابی,ترفند, نمونه چارچوب نظری پایان نامه نمونه چارچوب نظری تحقیق در پروپوزال جدول چارچوب نظری نمونه چارچوب نظری پروپوزال مبانی نظری تحقیق در مقاله مدل نظری تحقیق چیست؟ چارچوب نظری و مدل مفهومی تفاوت چارچوب نظری و چارچوب مفهومی

نمونه چارچوب نظری پایان نامه,نمونه چارچوب نظری تحقیق در پروپوزال,جدول چارچوب نظری,نمونه چارچوب نظری پروپوزال,مبانی نظری تحقیق در مقاله,مدل نظری تحقیق چیست؟,چارچوب نظری و مدل مفهومی,تفاوت چارچوب نظری و چارچوب مفهومی,مبانی نظری,نمونه پیشینه تحقیق در مقاله,نمونه پیشینه تحقیق در پایان نامه,مقاله,پایان نامه,پیشینه تحقیق,پروپوزال,نقشه معماری,جزوه,خلاصه کتاب,نمونه قرار داد,نمونه سوال,مبانی نظری,چند نمونه پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق پایان نامه,تحقیق,تحقیق در,بازاریابی,ترفند,پرسشنامه,پاورپوینت, طرح توجیهی,دانلود طرح توجیهی,نتیجه گیری فصل دوم پایان نامه,فصل دوم پایان نامه مدیریت,نمونه فصل دوم پایان نامه مدیریت,مقدمه فصل دوم پایان نامه,محتوای فصل دوم پایان نامه,نمونه فصل دوم پایان نامه,نوشتن فصل دوم پایان نامه,فصل اول و دوم پایان نامه,فصل اول و دوم پایان نامه ارشد,ویژگی های فصل دوم پایان نامه,فصل دوم پایان نامه ها,فصل دوم پایان نامه هوش هیجانی,فصل دوم پایان نامه هویت,نحوه ی نگارش فصل دوم پایان نامه,فصل دوم یک پایان نامه,نحوه ی نوشتن فصل دوم پایان نامه,نمونه پیشینه تحقیق در پروپوزال,نمونه پیشینه تحقیق پروپوزال,نمونه پیشینه تحقیق پایان نامه,یک نمونه پیشینه تحقیق,نمونه های پیشینه تحقیق,نمونه ای از پیشینه تحقیق,نمونه هایی از پیشینه تحقیق,چند نمونه پیشینه تحقیق,نمونه نوشتن پیشینه تحقیق,نمونه جدول پیشینه تحقیق,نمونه پیشینه تحقیق,نمونه از پیشینه تحقیق,نمونه ای پیشینه تحقیق,نمونه ای برای پیشینه تحقیق,نمونه ای از پیشینه تحقیق در پروپوزال,نمونه ای از یک پیشینه تحقیق,یک نمونه از پیشینه تحقیق,نمونه پیشینه تحقیق در پایان نامه,نمونه نوشته شده پیشینه تحقیق,نمونه پیشینه ی تحقیق,نمونه ی پیشینه ی تحقیق,

مبانی نظری و پیشینه سکونتگاه های غیررسمی و سرمایه اجتماعی
دسته بندی جغرافیا
بازدید ها 13
فرمت فایل docx
حجم فایل 654 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 90
پیشینه و مبانی نظری سکونتگاه های غیررسمی و سرمایه اجتماعی

فروشنده فایل

کد کاربری 14636
کاربر

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- تعریف و ساختیابی اسکان غیررسمی....................................................................... 5

2-2- ویژگی های سکونتگاه های غیر رسمی..................................................................... 6

2-2-1- اقتصادی................................................................................................................................................. 7

2-2-1-1- مفهوم بخش غیررسمی اقتصاد.................................................................................................... 8

2-2-2- فرهنگی................................................................................................................................................ 10

2-2-3- اجتماعی.............................................................................................................................................. 10

2-2-4- حقوقی.................................................................................................................................................. 10

2-2-4-1- انواع مالکیتها و نحوه تملک...................................................................................................... 11

2-2-5- کالبدی................................................................................................................................................. 11

2-2-5-1- انواع استقرار و مکانیابی........................................................................................................... 12

2-2-6- مسکن.................................................................................................................................................... 12

2-2-7- بافت سکونتگاهها و ساختار شبکه ارتباطی............................................................................... 13

2-2-8- دسترسی به خدمات و امکانات روبنایی و زیربنایی................................................................ 13

2-3- مروری بر سیر اسکان غیررسمی در جهان............................................................ 15

2-4- روند تکوین و تکامل سکونتگاههای غیررسمی...................................................... 16

2-4-1- تهاجم سازمان یافته.......................................................................................................................... 17

2-4-2- تصرف خزنده...................................................................................................................................... 18

2-4-3- بازتقسیم زمین.................................................................................................................................. 18

2-5- طبقه بندی سکونتگاه های غیر رسمی.................................................................. 19

2-6- بررسی دلایل شکل گیری اسکان های غیررسمی در کشورهای در حال توسعه..... 21

2-6-1- عوامل ساختاری جامعه.................................................................................................................... 23

2-6-2- عوامل سازمانی.................................................................................................................................. 23

2-6-3- فقدان سیستم های حمایتی و مشارکتی................................................................................... 23

2-6-4- فعالیتهای باندهای (مافیایی) نامشروع زمین........................................................................... 24

2-6-5- ناکارآمدی سیاستهای تأمین مسکن........................................................................................... 24

2-6-6- غیرقابل استطاعت بودن واحدهای مسکونی برای فقرای شهری........................................ 24

2-7- فقر شهری و ارتباط آن با اسکان غیررسمی.......................................................... 25

2-7-1- تعریف فقر:........................................................................................................................................... 25

2-7-2- فقر و اسکان غیر رسمی................................................................................................................. 26

2-8- شناخت برنامه نهادهای جهانی مرتبط با اسکان غیررسمی و دیدگاههای آنها....... 28

2-8-1- بانک جهانی (Word Bank).......................................................................................................... 28

2-8-2- هبیتات(UN-HABITAT)............................................................................................................. 30

2-8-3- برنامه عمران ملل متحد (UNDP)............................................................................................. 32

2-9- رویکردهای فلسفی- سیاسی نسبت به سکونتگاههای غیررسمی........................ 33

2-9-1- دسته اول: لیبرال.............................................................................................................................. 33

2-9-2- دسته دوم: رادیکالی......................................................................................................................... 33

2-9-3- دسته سوم: جامعه گرایی................................................................................................................ 34

2-10- رویکردهای مداخله در توسعه سکونتگاه های غیررسمی:................................... 34

2-10-1- دوره اول (دهه 1960)...................................................................................................................... 35

2-10-1-1- رویکرد نادیده انگاری............................................................................................................... 37

2-10-1-2- رویکرد حذف و تخلیه اجباری................................................................................................ 38

2-10-1-3- رویکرد مسکن عمومی:............................................................................................................ 39

2-10-2- دوره دوم (دهه 1970)...................................................................................................................... 40

2-10-2-1- رویکرد زمین و خدمات............................................................................................................ 42

2-10-2-2- رویکرد ارتقاءبخشی (بهسازی)............................................................................................... 43

2-10-2-3- توسعه اندک افزا (افزایشی).................................................................................................... 46

2-10-2-4- رویکرد خودیاری....................................................................................................................... 46

2-10-3- دوره سوم (دهه 1980)................................................................................................................... 47

2-10-3-1- رویکرد ارتقای محیطی............................................................................................................. 49

2-10-3-2- رویکرد توانمندسازی............................................................................................................... 51

2-10-4- دوره چهارم (دهه اخیر)................................................................................................................. 58

2-10-4-1- حکمروایی خوب........................................................................................................................ 58

2-11- جمع بندی و نتیجه گیری..................................................................................... 65

2-12- اهمیت سرمایه اجتماعی..................................................................................... 68

2-13- تعریف سرمایه اجتماعی...................................................................................... 69

2-14- گونه های مختلف سرمایه اجتماعی...................................................................... 70

2-14-1- سرمایه اجتماعی درون گروهی.................................................................................................... 71

2-14-2- سرمایۀ اجتماعی بین گروهی...................................................................................................... 71

2-14-3- سرمایۀ اجتماعی ارتباطی............................................................................................................. 71

2-15- دیدگاه های نظری سرمایه اجتماعی.................................................................... 72

2-15-1- دیدگاه مبتنی بر اجتماع محلی................................................................................................... 72

2-15-2- دیدگاه شبکه ها.............................................................................................................................. 73

2-15-3- دیدگاه نهادی.................................................................................................................................. 74

2-15-4- دیدگاه هم افزایی............................................................................................................................ 75

2-16- عوامل موثر بر ایجاد، حفظ و نابودی سرمایۀ اجتماعی......................................... 76

2-16-1- بستگی شبکه های اجتماعی........................................................................................................ 76

2-16-2- ثبات.................................................................................................................................................... 77

2-16-3- ایدئولوژی......................................................................................................................................... 77

2-16-4- وابستگی افراد به یکدیگر............................................................................................................ 77

2-17- سنجش سرمایه اجتماعی.................................................................................... 78

2-17-1- الگوهای اندازه گیری سرمایه اجتماعی.................................................................................... 78

2-17-2- سطوح تحلیل................................................................................................................................... 79

2-17-2-1- سطح خرد.................................................................................................................................. 79

2-17-2-2- سطح میانی............................................................................................................................... 80

2-17-2-3- سطح کلان................................................................................................................................ 80

2-18- ابعاد سرمایه اجتماعی.......................................................................................... 81

2-19- شاخصهای سرمایۀ اجتماعی................................................................................. 81

2-20- جمع بندی و نتیجه گیری.................................................................................... 85


نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی