پیشینه تحقیق | نمونه ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق,مبانی نظری,نمونه پیشینه تحقیق در مقاله,نمونه پیشینه تحقیق در پایان نامه,مقاله,پایان نامه,پیشینه تحقیق,پروپوزال,نقشه معماری,جزوه,خلاصه کتاب,نمونه قرار داد,نمونه سوال,مبانی نظری,چند نمونه پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق پایان نامه,تحقیق,تحقیق در,بازاریابی,ترفند, نمونه چارچوب نظری پایان نامه نمونه چارچوب نظری تحقیق در پروپوزال جدول چارچوب نظری نمونه چارچوب نظری پروپوزال مبانی نظری تحقیق در مقاله مدل نظری تحقیق چیست؟ چارچوب نظری و مدل مفهومی تفاوت چارچوب نظری و چارچوب مفهومی

پیشینه تحقیق | نمونه ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق,مبانی نظری,نمونه پیشینه تحقیق در مقاله,نمونه پیشینه تحقیق در پایان نامه,مقاله,پایان نامه,پیشینه تحقیق,پروپوزال,نقشه معماری,جزوه,خلاصه کتاب,نمونه قرار داد,نمونه سوال,مبانی نظری,چند نمونه پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق پایان نامه,تحقیق,تحقیق در,بازاریابی,ترفند, نمونه چارچوب نظری پایان نامه نمونه چارچوب نظری تحقیق در پروپوزال جدول چارچوب نظری نمونه چارچوب نظری پروپوزال مبانی نظری تحقیق در مقاله مدل نظری تحقیق چیست؟ چارچوب نظری و مدل مفهومی تفاوت چارچوب نظری و چارچوب مفهومی

نمونه چارچوب نظری پایان نامه,نمونه چارچوب نظری تحقیق در پروپوزال,جدول چارچوب نظری,نمونه چارچوب نظری پروپوزال,مبانی نظری تحقیق در مقاله,مدل نظری تحقیق چیست؟,چارچوب نظری و مدل مفهومی,تفاوت چارچوب نظری و چارچوب مفهومی,مبانی نظری,نمونه پیشینه تحقیق در مقاله,نمونه پیشینه تحقیق در پایان نامه,مقاله,پایان نامه,پیشینه تحقیق,پروپوزال,نقشه معماری,جزوه,خلاصه کتاب,نمونه قرار داد,نمونه سوال,مبانی نظری,چند نمونه پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق پایان نامه,تحقیق,تحقیق در,بازاریابی,ترفند,پرسشنامه,پاورپوینت, طرح توجیهی,دانلود طرح توجیهی,نتیجه گیری فصل دوم پایان نامه,فصل دوم پایان نامه مدیریت,نمونه فصل دوم پایان نامه مدیریت,مقدمه فصل دوم پایان نامه,محتوای فصل دوم پایان نامه,نمونه فصل دوم پایان نامه,نوشتن فصل دوم پایان نامه,فصل اول و دوم پایان نامه,فصل اول و دوم پایان نامه ارشد,ویژگی های فصل دوم پایان نامه,فصل دوم پایان نامه ها,فصل دوم پایان نامه هوش هیجانی,فصل دوم پایان نامه هویت,نحوه ی نگارش فصل دوم پایان نامه,فصل دوم یک پایان نامه,نحوه ی نوشتن فصل دوم پایان نامه,نمونه پیشینه تحقیق در پروپوزال,نمونه پیشینه تحقیق پروپوزال,نمونه پیشینه تحقیق پایان نامه,یک نمونه پیشینه تحقیق,نمونه های پیشینه تحقیق,نمونه ای از پیشینه تحقیق,نمونه هایی از پیشینه تحقیق,چند نمونه پیشینه تحقیق,نمونه نوشتن پیشینه تحقیق,نمونه جدول پیشینه تحقیق,نمونه پیشینه تحقیق,نمونه از پیشینه تحقیق,نمونه ای پیشینه تحقیق,نمونه ای برای پیشینه تحقیق,نمونه ای از پیشینه تحقیق در پروپوزال,نمونه ای از یک پیشینه تحقیق,یک نمونه از پیشینه تحقیق,نمونه پیشینه تحقیق در پایان نامه,نمونه نوشته شده پیشینه تحقیق,نمونه پیشینه ی تحقیق,نمونه ی پیشینه ی تحقیق,

تحقیق تاثیر آموزش کارآفرینی بر رشد کسب و کارهای جدید

تحقیق-تاثیر-آموزش-کارآفرینی-بر-رشد-کسب-و-کارهای-جدیددانلود تحقیق تاثیر آموزش کارآفرینی بر رشد کسب و کارهای جدید در 29 صفحه قابل ویرایش آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. مهارت‌های جدید باید منجربه تغییرات رفتاری گردد و یاد گیرنده را در دستیابی به اهدافش یاری رساند. هر ساله حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه خالص در ایالات متحده امریکا صرف سرمایه گذاری بر رویدانلود فایلتاثیر آموزش کار آفرینی بر رشد کسب و کارهای جدید - ویستا vista.ir/article/258529/تاثیر-آموزش-کار-آفرینی-بر-رشد-کسب-و-کارهای-جدید ذخیره شده مشابه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۶ - هر ساله حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه خالص در ایالات متحده امریکا صرف سرمایه گذاری بر روی کسب و کارهای جدید در بخش خصوصی میشود. تنها ۲ درصد از این ... تاثیر آموزش کار آفرینی بر رشد کسب و کارهای جدید. تاثیر آموزش کار .... از تحقیق فوق نکاتی به نظر میاید که با آموزش کار آفرینی مرتبط می باشند. کارآفرینان ... [PDF]بررسی نقش کارآفرینی در رشد اقتصادی و توسعه پایدار https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/743702 ذخیره شده مشابه تردید کارآفرینی نقش بسیار کلیدی در توسعه ... مطالعات و تحقیقات نشان می دهد کارآفرینی نقش شایسته و بایسته ای در رشد و توسعه اقتصادی، حضور فعال ... از ویژگی های بارز آنهاست که انرژی و. تعهد الزم ب. رای کسب. موفقیت را ایجاد می. کند. کارآفرینان مصمم از ایده. ها و فرصت های. جدید و پیشنهادهای شغلی دیگر چشم پوشی می. کنند ... [PDF]بررسی نقش کارآفرینی در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ... ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/743701 ذخیره شده مشابه رشد است . در کشورهای توسعه یافته به کارآفرینی به عنوان راهبردی برای توسعه می. نگرند و به دلیل جایگاه ویژه. کارآفرینان در روند توسعه پایدار و رشد و شکوفایی اقتصادی، تالش می .... ارهای جدید, توسعه کسب و کارهای موجود، توسعه کارآفرینی و عناصر تأثیرگذار در ... دارند، عمر آموزش و پژوهش کارآفرینی در ایران هنوز به یک دهه نرسیده است. [PDF]ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﻳﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا - دانشگاه تهران https://jed.ut.ac.ir/article_29474_45da1b020e096fc760be98232b562fbf.pdf ذخیره شده مشابه توسط کاظمی ترقبان - ‏2012 از ص. 125- 144. ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﻳﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. روﻳﻜﺮد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. ﮔﻴﺮی ﺑﻴﺰی. ﻣﺮﻳﻢ ﻛﺎﻇﻤﻲ ﺗﺮﻗﺒﺎن. 1. *. . ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻣﺒﺎرﻛﻲ. 2 . 1. داﻧﺸﺠﻮی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ، ﮔﺮاﻳﺶ. ﻛﺴﺐ. وﻛﺎر. ﺟﺪﻳﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗ. ﻬﺮان . 2. اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. (. ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. :26/2/1391. ،. ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ. :28/6/1391(. ﭼﻜﻴﺪه. ﻋﺪم اﻃﻼع از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ. دﻫﻨﺪه. ی رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی. [PDF]کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان uma.ac.ir/files/karafarini/files/KNOWLEDGEBASE01_099_5410639.pdf ذخیره شده منابع ، مبادرت به ایجاد کسب و کار و شرکت های نو، سازمان های جدید و نوآور و رشد یابنده که توام با پذیرش ... و ابتکاری بر کسب و کار فرد اثر می گذارد. این دیدگاه است که روش کسب و کار را در همه سطوح و کلیه کشورها. متحول ساخته است. آموزش کارآفرینی. سالهاست که موضوع کارآفرینی در کشورهای توسعه یافته مورد توجه دانشمندان، مسئوالن ... [PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار در اﯾﺠﺎد ﻧﻮآوری،ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﮐﺎرآﻓﺮ www.yu.ac.ir/uploads/عوامل_تاثیر_گذار_در_ایجاد_نو_آوری_6072.pdf ذخیره شده مشابه ﮐﺴﺐ. و. ﮐﺎر،. داﻧﺸﮕﺎه. ﺻﻨﺎﯾﻊ. و. ﻣﻌﺎدن،. واﺣﺪ. اﻟﺒﺮز. @.com alirezashakiba. ﭼﮑﯿﺪه. : اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ رﻗﺎﺑﺖ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ... ﺤﺼﻮﻻت. و ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪ. رﺷﺪ ، ﺑﻬﺒﻮد و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻦ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ را. ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﺴﺎزد . در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﻌﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ. ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻮآوری. ،. ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ. ،. ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ آﻧ. ﻬﺎ و ﺗﻮاﻧ. ﻤﻨﺪی. نقش کار آفرینی در توسعه اقتصادی و بازاریابی | مقالات سایت www.1bazaryab.com/index.../نقش-کار-آفرینی-در-توسعه-اقتصادی-و-بازاریابی.htm... ذخیره شده مشابه کارآفرین کیست؟ اگر بپذیریم که در قرن حاضر اقتصاد جهان و سرعت رشد اقتصادی بر پایه نوآوری استوار است باید بستر لازم را برای رشد کسانی که ایده را به محصول، .... اجتماعی، نظام آموزشی، نوع حمایت‌های دولتی، زیر ساخت‌های اجتماعی، دسترسی به سرمایه‌های خطر پذیر، مهارت‌های کسب و کار و سطح فنّاوری، سطح کارآفرینی در بین کشورهای ... بررسی تاثیر ایجاد و توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط در رشد www.msb-entrepreneur.blogfa.com/post-3.aspx ذخیره شده مشابه کارآفرینی و ایجاد کسب و کار های کوچک و متوسط[3] به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی، نقش اساسی در فرآیند توسعه جوامع دارند. .... بر اساس این نظریه ، در مراحل ابتدائی بروز شرایط رشد عمومی و باز شدن افق های جدید توسعه و گسترش فعالیت های تولیدی ، صنایع بزرگ به سبب محدود بودن زمینه های توسعه اقتصادی نبودن ... [PDF]اصل مقاله (17431 K) - سیاست نامه علم و فناوری stpl.ristip.sharif.ir/article_1174_8e4bbf7c33703744ce45dbffa1b3e6c5.pdf ذخیره شده ویژگی هایی که یک کارآفرین دارد، همراه با تولد با او نمی آیند، بلکه محیط و آموزش، بر آیندهٔ فرد تأثیر می گذارند. در این مقاله بر .... آموزش کارآفرینی بر ویژگی ها، توانمندیها و مهارتهایی تأکید دارد که افراد برای راه اندازی، رشد و مدیریت کسب و کار : ... تحقیقاتی و مراکز رشد برآنند که از کارآفرینی و کاربردی کردن ایدههای جدید حمایت کنند. رابطه بین آموزش و کارآفرینی - مهارت و کارآفرینی khaidaloo.persianblog.ir/post/21/ ذخیره شده مشابه ۱۴ تیر ۱۳۸۹ - در این طرح تحقیق به بررسی تاثیر آموزش کارآفرینی بر کسب دانش مربوط به کارآفرینی، شناسایی و تحریک استعدادها و مهارتهای کارآفرینانه و کشف فرصتهای جدید پرداخته شده است . پس از انتخاب موضوع اقدام به کامل کردن فرم طرح تحقیق نموده و سپس گزارش کار خود را در کلاس درس روش تحقیق در مدیریت ارائه دادیم و ... تحقیقات کارآفرینی - دانشگاه علم و صنعت ایران - مرکز ... karafarini.iust.ac.ir/page/5497/تحقیقات-کارآفرینی ذخیره شده اهم موضوعات قابل تحقیق در کارآفرینی: - جنبه های اقتصادی کسب و کار؛ - ویژگی های روانشناختی و فردی؛ - عوامل اجتماعی ونقش دولت؛ - آموزش کارآفرینی؛ - نقش شرکتهای کوچک؛ - نقش استراتژی و عوامل سازمانی؛ - تکنولوژی اطلاعات. ۱- جنبه های اقتصادی کسب و کار: - بررسی علل و عوامل عدم موفقیت کارآفرینان در ایجاد کسب و کارهای جدید ... مقاله مبانی کارآفرینی و طرح کسب و کار - سیویلیکا https://www.civilica.com/Paper-KNOWLEDGEBASE01-KNOWLEDGEBASE01_013... ذخیره شده مشخصات نویسندگان مقاله مبانی کارآفرینی و طرح کسب و کار. جمیله هادیزاده - کارشناس ارشد مدیریت آموزشی. چکیده مقاله: کارآفرین کسی است که با معرفی محصولات و خدمات جدید ایجاد شرکت های جدید و یا بهرهبرداری از مواداولیه جدید وضع اقتصادی موجود را به هم می ریزد کارآفرین به راحتی ازکنار مسائل و مشکلات اطراف خود نمی گذرد جون حلال ... مجموعه مقالات کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و ... www.civilica.com/Papers-KNOWLEDGEBASE01=کنفرانس-ملی-کارآفرینی-و-مدیر... ذخیره شده مشابه مجموعه مقالات کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان (National conference on entrepreneurship and management of knowledge based ... ۷. آموزش کارآفرینی و نقش آن درتوسعه پایدار روستایی (فول تکست دارد) ... احداث مراکز رشد:انقلاب علمی و ساختاری تجاری سازی دانش وتکنولوژی دانشگاهها (فول تکست دارد). نقش آموزش کارآفرینی در بهبود دانش صاحبان کسب و کارهای ... news.zar.ir/news/.../نقش-آموزش-کارآفرینی-در-بهبود-دانش-صاحبان-کسب-و-کارهای-ک... ذخیره شده در سال ۱۹۹۰ میلادی تحقیق در خصوص آموزش کارآفرینی همچون یک رشته جدید مورد توجه قرار گرفت و مواردی همچون توسعه روشهای تحقیق برای سنجش اثربخشی آموزش ... می توان به دوره رشد شرکتهای کوچک در دانشگاه دارهام و دوره "فعالیتهای اقتصادی خود را بهبود دهید" اشاره کرد که توسط سازمان بین المللی کار " ILO " در سراسر دنیا اجرا می شود. [DOC]توسعه کارآفرینی و محیط کسب وکار ftp://ftp.istt.ir/Download/ISTT/Amozesh/.../bp/Business_environment_Handout.docx ذخیره شده مشابه از سوی دیگر، دانشجویان کارآفرینی، به عنوان بخشی از جامعه کسب وکار ایران در آینده ای نزدیک، می بایست با محیط کسب وکار و نحوه نظارت و اثر بر آن آشنا باشند تا مسیر ..... انتقال تحقیق و توسعه (میزانی که تحقیق و توسعه‌ی ملی منجر به فرصت‌های کسب و کارجدید می‌شود و این‌که آیا شرکت‌های کوچک، در حال رشد و جدید به نتایج تحقیق و ... مرکز رشد / کارآفرینی چیست؟ https://ictu.qiau.ac.ir/index.aspx?key=docs&id=66 ذخیره شده کارآفرین کسی است که مسئولیت اجرای پروژه های بزرگ رابر عهده می گیرد و البته در این راه مخاطره ای را نمی پذیرد, زیرا عموماً منابع توسط حکومت محلی تامین می شود و او صرفاً ... دوره پنجم: دوران معاصر (از 1980 تاکنون) «رویکرد چند جانبه» در این دوره همزمان با موج جدید ایجاد کسب و کارهای کوچک و رشد اقتصادی و شناخته شدن کارآفرینی به عنوان ... کسب و کار هوشمند - دستورالعمل گام به گام ساخت کسب و کار ... behidea.ir/smartbusiness/ ذخیره شده مشابه یکی از مهم‌ترین و جذاب‌ترین ویژگی‌های دوره کسب و کار هوشمند نسبت به سایر دوره های مشابه ، مدرس این دوره مشاور تعدا زیادی کسب‌و‌کار بسیار موفق اینترنتی است و در تمامی آنها از دستور العمل یکسانی برای رشد کسب‌و‌کار استفاده کرده است. این دستور العمل را در این دوره توضیح آموزش داده خواهدد شد. همچنین تلاش این دوره برای استفاده از ... نقش فن‌آوری اطلاعات در بهبود کسب و کار | روزنامه جهان اقتصاد jahaneghtesad.com/نقش-فن‌آوری-اطلاعات-در-بهبود-کسب-و-کار/ ذخیره شده مشابه ۳ بهمن ۱۳۹۴ - افزایش جمعیت در کشورهای در حال رشد، کاهش منابع و امکانات موجود در این کشورها و پیدایش نیازهای اجتماعی و اقتصادی جدید، همگی باعث توجه نهادها و مقامات مسئول این کشورها به نیازها و چاره¬اندیشی ... مجموعه راه¬حل¬هایی که برای رفع این مشکل جهانی ارائه شده است، راه اندازی کسب و کار و یا کارآفرینی نامیده می¬شود. [PDF]راﻫﺒﺮد اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ: ﭘﺎرادﯾﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرآ 1 jead.gau.ac.ir/article_2272_009e7296cdd7eda722a970db0c7ae616.pdf ذخیره شده مشابه توسط قمبرعلی - ‏2014 - ‏مقالات مرتبط ۳۰ آذر ۱۳۹۳ - ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن اﯾﺮاﻧﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻮآوری. ﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ و ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺎزار ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﺐ. ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر آﻧﺎن ﻣﯽ. ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﯾﮑﺴﺮی از اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺎرآﻓﺮ. ﯾﻨﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ. ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﻣﺎدﮔﯽ زﻣﯿﻨﻪ. ﻫﺎ. ی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻫﻤﮑﺎری. ﻧﻈﺎم. ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ، ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اداری و ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﺗﻮﺳﻌﻪ. [PDF]شاخص‌های دیده‌بان جهانی کارآفرینی و ارزیابی آن در ایران طی ... qjfep.ir/article-1-128-fa.pdf ذخیره شده مشابه ﺣﯿﺎت و ﺑﻘﺎء ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﻮآوری، اﺑﺪاع و. ﺧﻠﻖ. ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪ. اﺳﺖ . در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﺗ. ﺄ. ﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻌﺪ از ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ. وﮐﺎر ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در. ﮔﺰارش. دﯾﺪه. ﺑﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ. ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ... رﺷﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪ. ﻣﯽ. آﯾﺪ. ﮐﻪ. ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺎرا ﺑﺎﺷﺪ. 2-2 . ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻤﻠﯽ. ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ د. ر. ﺧﺼﻮص. ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ. ﺑﻪ. ﻣﻬﻢ.
  • موافقین ۰ مخالفین ۰
  • ۹۶/۰۹/۱۸
  • ۱۰۱ نمایش
  • بک لینک قدرتمند

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی