پیشینه تحقیق | نمونه ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق,مبانی نظری,نمونه پیشینه تحقیق در مقاله,نمونه پیشینه تحقیق در پایان نامه,مقاله,پایان نامه,پیشینه تحقیق,پروپوزال,نقشه معماری,جزوه,خلاصه کتاب,نمونه قرار داد,نمونه سوال,مبانی نظری,چند نمونه پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق پایان نامه,تحقیق,تحقیق در,بازاریابی,ترفند, نمونه چارچوب نظری پایان نامه نمونه چارچوب نظری تحقیق در پروپوزال جدول چارچوب نظری نمونه چارچوب نظری پروپوزال مبانی نظری تحقیق در مقاله مدل نظری تحقیق چیست؟ چارچوب نظری و مدل مفهومی تفاوت چارچوب نظری و چارچوب مفهومی

پیشینه تحقیق | نمونه ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق,مبانی نظری,نمونه پیشینه تحقیق در مقاله,نمونه پیشینه تحقیق در پایان نامه,مقاله,پایان نامه,پیشینه تحقیق,پروپوزال,نقشه معماری,جزوه,خلاصه کتاب,نمونه قرار داد,نمونه سوال,مبانی نظری,چند نمونه پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق پایان نامه,تحقیق,تحقیق در,بازاریابی,ترفند, نمونه چارچوب نظری پایان نامه نمونه چارچوب نظری تحقیق در پروپوزال جدول چارچوب نظری نمونه چارچوب نظری پروپوزال مبانی نظری تحقیق در مقاله مدل نظری تحقیق چیست؟ چارچوب نظری و مدل مفهومی تفاوت چارچوب نظری و چارچوب مفهومی

نمونه چارچوب نظری پایان نامه,نمونه چارچوب نظری تحقیق در پروپوزال,جدول چارچوب نظری,نمونه چارچوب نظری پروپوزال,مبانی نظری تحقیق در مقاله,مدل نظری تحقیق چیست؟,چارچوب نظری و مدل مفهومی,تفاوت چارچوب نظری و چارچوب مفهومی,مبانی نظری,نمونه پیشینه تحقیق در مقاله,نمونه پیشینه تحقیق در پایان نامه,مقاله,پایان نامه,پیشینه تحقیق,پروپوزال,نقشه معماری,جزوه,خلاصه کتاب,نمونه قرار داد,نمونه سوال,مبانی نظری,چند نمونه پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق پایان نامه,تحقیق,تحقیق در,بازاریابی,ترفند,پرسشنامه,پاورپوینت, طرح توجیهی,دانلود طرح توجیهی,نتیجه گیری فصل دوم پایان نامه,فصل دوم پایان نامه مدیریت,نمونه فصل دوم پایان نامه مدیریت,مقدمه فصل دوم پایان نامه,محتوای فصل دوم پایان نامه,نمونه فصل دوم پایان نامه,نوشتن فصل دوم پایان نامه,فصل اول و دوم پایان نامه,فصل اول و دوم پایان نامه ارشد,ویژگی های فصل دوم پایان نامه,فصل دوم پایان نامه ها,فصل دوم پایان نامه هوش هیجانی,فصل دوم پایان نامه هویت,نحوه ی نگارش فصل دوم پایان نامه,فصل دوم یک پایان نامه,نحوه ی نوشتن فصل دوم پایان نامه,نمونه پیشینه تحقیق در پروپوزال,نمونه پیشینه تحقیق پروپوزال,نمونه پیشینه تحقیق پایان نامه,یک نمونه پیشینه تحقیق,نمونه های پیشینه تحقیق,نمونه ای از پیشینه تحقیق,نمونه هایی از پیشینه تحقیق,چند نمونه پیشینه تحقیق,نمونه نوشتن پیشینه تحقیق,نمونه جدول پیشینه تحقیق,نمونه پیشینه تحقیق,نمونه از پیشینه تحقیق,نمونه ای پیشینه تحقیق,نمونه ای برای پیشینه تحقیق,نمونه ای از پیشینه تحقیق در پروپوزال,نمونه ای از یک پیشینه تحقیق,یک نمونه از پیشینه تحقیق,نمونه پیشینه تحقیق در پایان نامه,نمونه نوشته شده پیشینه تحقیق,نمونه پیشینه ی تحقیق,نمونه ی پیشینه ی تحقیق,

تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران


جزئیات کامل :

عنوان کامل : تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران

تعداد صفحات : 198

دسته : مهندسی برق مخابرات

توضیحات : پایان نامه کارشناسی رشته مهندسی برق گرایش مخابرات

چکیده
دسترسی چندگانه تقسیم کد از تکنولوژی طیف گسترده به وجود می آید . سیستم های طیف گسترده در حین عمل کردن حداقل تداخل خارجی ، چگالی طیفی کم و فراهم کرده توانایی دسترسی چندگانه از تداخل عمدی سیگنالها جلوگیری می کند که عملیات سیستمی با تداخل دسترسی چندگانه و نویز آنالیز می شود . احتمال خطای بیت در مقابل تعداد متنوعی از کاربران و سیگنال به نویز  متفاوت محاسبه می شود . در سیستم دسترسی چندگانه تقسیم کد برای گسترده کردن به دنباله تصادفی با معیارهای کیفیت اصلی برای تصادفی کردن نیاز داریم . سیگنال گسترده شده بوسیله ضرب کد با شکل موج چیپ تولید می-شود و کد گسترده بوجود می¬آید .


بوسیله نسبت دادن دنباله کد متفاوت به هر کاربر ، اجازه می¬دهیم که همه کاربران برای تقسیم کانال فرکانس یکسان به طور همزمان عمل کنند . اگرچه یک تقریب عمود اعمال شده بر دنباله کد برای عملکرد قابل قبولی به کار می¬رود . بنابراین ، سیگنال کاربران دیگر به عنوان نویز تصادفی بعضی سیگنال کاربران دیگر ظاهر می¬شود که این تداخل دستیابی چندگانه نامیده می¬شود . تداخل دستیابی چندگانه تنزل در سرعت خطای بیت و عملکرد سیستم را باعث می¬شود .
تداخل دستیابی چندگانه فاکتوری است که ظرفیت و عملکرد سیستم های دسترسی چندگانه تقسیم کد را محدود می¬کند . تداخل دستیابی چندگانه به تداخل بین کاربران دنباله مستقیم مربوط می¬شود . تداخل نتیجه آفستهای زمان تصادفی بین سیگنالهاست که همزمان با افزایش تعداد تداخل طراحی شده . بنابراین ، آنالیز عملکرد سیستم دسترسی چندگانه تقسیم کد باید برحسب مقدار تداخل دستیابی چندگانه اثراتش در پارامترهایی که عملکرد را اندازه گیری می¬کند وارد می¬شود .
در بیشر جاها روش عادی تقریب گوسی و واریانس مورد استفاده قرار می¬گیرد . ما عملکرد سرعت خطای بیت سیستم دسترسی چندگانه تقسی کد را مورد بررسی قرار می¬دهیم . تقریب گوسی استاندارد استفاده شده برای ارزیابی عملکرد احتمال خطای بیت در سیستم دسترسی چندگانه تقسیم کد است . این تقریب به دلیل ساده بودن در بسیاری جاها مورد استفاده است .

 

فهرست مطالب
فصل اول : پیش نیازهای ریاضی و تعاریف  1
1-1 مقدمه  2
1-2 تعا ریف  3
1-2-1 تابع همبستگی متقابل برای سیگنالهای پریودیک  3
1-2-2 تابع خود همبستگی برای سیگنالهای پریودیک  4
1-2-3 خواص توابع همبستگی پریودیک گسسته  5
1-3 نامساوی ولچ  6
1-4 نامساوی سید لینکوف  6
1-5 تابع همبستگی غیر پریودیک گسسته  7
فصل دوم : معرفی کدهای ماکزیمال و گلد و کازامی  8
2-1 مقدمه  9
2-2 تعریف  10
2-3 دنباله¬های کلاسیک  10
2-3-1 دنباله¬هایی با طول ماکزیمال  10
2-3-2 خواص دنباله¬های ماکزیمال  11
2-4 انواع تکنیکهای باند وسیع  13
2-4-1 روش دنباله مستقیم (DS)  13
2-5 کدPN   14

2-5-1 دنباله PN و پس خور ثبات انتقالی  15
2-5-2 مجموعه دنباله¬های ماکزیمال دارای همبستگی ناچیز  16
2-5-3 بزرگترین مجموعه به هم پیوسته از دنباله¬های ماکزیمال  17
2-6 دنباله گلد  19
2-7 مجموعه کوچک رشته¬های کازامی  20
2-8 مجموعه بزرگ رشته¬های کازامی  21
فصل سوم : نحوه¬ی تولید کدهای ماکزیمال و گلد و کازامی  22
3-1 تولید کد ماکزیمال  23
3-2 تولید کد گلد  28
3-3 تولید کد کازامی  32
فصل چهارم : مروری بر سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد  36
4-1 مقدمه  37
4-2 سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد  38
4-3 مزایای سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد  40
4-4 نگاهی به مخابرات سیار  41
4-5 طریقه¬ی مدولاسیون  46
4-6 پدیده دور- نزدیک  46
4-7 استفاده از شکل موجهای مناسب CDMA  49
4-8 بررسی مساله¬ی تداخل بین کاربران  49

فصل پنجم : مراحل و نتایج شبیه سازی  50
5-1 مقدمه  51
5-2 بررسی کد ماکزیمال در شبیه سازی  52
5-3 بررسی کد گلد در شبیه سازی  57
5-4 بررسی کد کازامی در شبیه سازی  62
5-5 عملکرد خطای بیت  66

شکلها
شکل (1-1) شکل موج گسترش یافته  5
شکل (1-2) مدار شیفت رجیستر  11
شکل (2-2) بلوک دیاگرام یک سیستم DSSS  14
شکل (2-3) بلوک دیاگرام یک فیدبک شیفت رجیستر  16
شکل (3-1) چگونگی ترکیب کد ماکزیمال با داده ها  23
شکل (3-2) تولید کد ماکزیمال با استفاده از شیفت رجیستر  24
شکل (3-3) تابع همبستگی کد ماکزیمال  25
شکل (3-4) تابع همبستگی متقابل با طول دنباله31 و تعداد 100 کاربر  26
شکل (3-5) تابع همبستگی متقابل با طول دنباله63 و تعداد 100 کاربر  27
شکل (3-6) نحوه¬ی تولید کد گلد  28
شکل (3-7) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 31 و تعداد 50 کاربر  29
شکل (3-8) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 31 و تعداد 100 کاربر  30
شکل (3-9) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 63 و تعداد 50 کاربر  31
شکل (3-10) نحوه¬ی تولید کد کازامی  32
شکل (3-11) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 31 و k=2 , m=-1  33
شکل (3-12) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 31 و k=-1 , m=10  34
شکل (3-13) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 31 و k=-4 , m=4  35


شکل (4-1) مدل سیستم دستیابی چندگانه تقسیم کد  38
شکل (4-2) تقسیم بندی سیستم دستیابی چندگانه تقسیم کد  39
شکل (4-3) هدف سیستم دستیابی چندگانه تقسیم کد  41
شکل (4-4) نمونه¬ای از مخابرات سلولی  42
شکل ( 4-5) مدلهای مختلف سیستمهای چندگانه  45
شکل (4-6) اثر پدیده دور- نزدیک  47
شکل (5-1) فرستنده CDMA  51
شکل (5-2) گیرنده CDMA  52
شکل (5-3) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 40 کاربر  53
شکل (5-4) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 40 کاربر  53
شکل (5-5) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر  53
شکل (5-6) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر  53
شکل (5-7) نمودار BER برای 40 کاربر کد ماکزیمال  54
شکل (5-8) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  55
شکل (5-9) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  55
شکل (5-10) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  55
شکل (5-11) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  55
شکل (5-12) نمودار BER برای 80 کاربر کد ماکزیمال  56
شکل (5-13) روش بدست آوردن کد گلد  57
شکل (5-14) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 40 کاربر  58
شکل (5-15) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 40 کاربر  58
شکل (5-16) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر  58
شکل (5-17) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر  58
شکل (5-18) نمودار BER برای 40 کاربر کد گلد  59
شکل (5-19) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  60
شکل (5-20) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  60
شکل (5-21) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  60
شکل (5-22) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  60
شکل (5-23) نمودار BER برای 80 کاربر کد گلد  61
شکل (5-24) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 40 کاربر  62
شکل (5-25) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 40 کاربر  62
شکل (5-26) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر  62
شکل (5-27) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر  62
شکل (5-28) نمودار BER برای 40 کاربر کد کازامی  63
شکل (5-29) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  64
شکل (5-30) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  64
شکل (5-31) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  64
شکل (5-32) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  64
شکل (5-33) نمودار BER برای 80 کاربر کد کازامی  65
شکل (5-34) مقایسه سه کاربر برای کد ماکزیمال  68
شکل (5-35) مقایسه سه کاربر برای کد گلد  69
شکل (5-36) مقایسه سه کاربر برای کد کازامی  70
شکل (5-37) مقایسه سه کد برای 40 کاربر  71
شکل (5-38) مقایسه سه کد برای 80 کاربر  72
جدول (2-1) مقدیری از دنباله¬های ماکزیمال  18


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

-------------------------------------------------------------
تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین ...
jnmrazavi.ir/45-تحلیل-و-شبیه-سازی-کدهای-cdma-به-منظور-کاهش/
تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران. بخشی از متن اصلیفهرست مطالب فصل اول : پیش نیازهای ریاضی و تعاریف …
تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین ...
feroartikle.ir/?p=3620
۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ - تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران. از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت ...
پروژه تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل ...
bankmaghaleh.ir/پروژه-تحلیل-و-شبیه-سازی-کدهای-cdma-به-منظور/
مقاله حاضر بررسی تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران را در ۵ فصل بیان می کند. فصل اول پیش نیازهای ریاضی و تعاریف : دنبالههای ...
دانلود تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل ...
zooya.ir/file.php?...دانلود%20تحلیل%20و%20شبیه%20سازی%20کدهای%20CDMA...
دانلود تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران.
پایان نامه تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش ...
bankmaghale.ir/پایان-نامه-تحلیل-و-شبیه-سازی-کدهای-cdma-به-م/
پایان نامه تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۸ صفحه است . بلافاصله ...
پایان نامه تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش ...
article.papersky.ir/downloads/پایان-نامه-تحلیل-و-شبیه-سازی-کدهای-cdma-به-م/
دانلود تحقیق و مقالات برق،الکترونیک،مخابرات - فنی مهندسی با عنوان پایان نامه تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران در قالب word و ...
پایان نامه تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش ...
www.karenthesis.ir/.../پایان-نامه-تحلیل-و-شبیه-سازی-کدهای-cdma-به-منظور-کاهش-ت...
پایان نامه تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران (تمامی فرمول ها در فایل اصلی قابل مشاهده است ) پایان نامه کارشناسی رشته مهندسی برق ...
تحقیق تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش ...
hi4.ir/تحقیق-تحلیل-و-شبیه-سازی-کدهای-cdma-به-منظور/
کارشناسی رشته مهندسی برق گرایش مخابرات با موضوع تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران، در قالب فایل word و در حجم ۱۰۱ صفحه.
چاپ یادداشت - نسخه قابل چاپ
www.download-jozavat.blogsky.com/print/post-776
عنوان کامل: تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران ... در سیستم دسترسی چندگانه تقسیم کد برای گسترده کردن به دنباله تصادفی با ...
تحلیل شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین ...
new15app.bistarinha.xyz/.../تحلیل+شبیه+سازی+کدهای+CDMA+به+منظور+کاهش+تداخل...
تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران دسته: مخابرات بازدید: 6 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 2128 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 85
تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین ...
article.university › پروژه › برق و الکترونیک و مخابرات
دانلود پروژه تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران. فهرست مطالب فصل اول : پیش نیازهای ریاضی و تعاریف ۱ ۱-۱ مقدمه ۲ ۱-۲ تعا ریف ۳
تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین ...
jozve3.loxblog.com/.../تحلیل%20و%20شبیه%20سازی%20کدهای%20CDMA%20به...
۷ اسفند ۱۳۹۴ - تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران. فصل دوم. معرفی کدهای. ماکزیمال و گلد و کازامی. 2-1 مقدمه : دنبالههای دیجیتال را ...
تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین ...
20015.ir › برق ( الکترونیک - مخابرات )
تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران پایان نامه شبیه سازی مخابرات پایان نامه شبیه سازی برق پایان نامه cdma پروژه شبیه سازی برق.
میهن پروژه،فروش آنلاین مقالات، تحقیقات و پروژه های ...
mihanproje.ir/cat-54-کامپیوتر.html
دانلود پایان نامه شبیه سازی چند پروتکل مسیر یابی AD HOC با استفاده از نبا ... دانلود پایان نامه تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران ... در ابتدا کامپیوترها و کاربران بر اساس سیستم عامل MS-DOS فعالیت می کردند و ...
60 نمونه سوال اشکال هندسی از فصل ششم کتاب ریاضی چهارم ...
bergerdownload.rzb.shahreweblog.ir/post476281.html
... دانلود پروژه ی آمـــار · تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران · اصول سرپرستی03 (انگیزش در محیط کار ) · پایان نامه سیستم عامل اندروید ...
فروشگاه محصولات مجازی ایران فردا برق، الکترونیک، مخابرات
ifshop.ir/cat-18970-برق،+الکترونیک،+مخابرات.html
شامل ده ها عنوان پروژه کار آفرینی و طح توجیهی به شرح زیر: تک تک این پروژه ها در .... کارشناسی تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران.
معرفی و دانلود فایل تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به ...
shop.barchasbsaz.ir/2014/01/09/معرفی-و-دانلود-فایل-تحلیل-و-شبیه-سازی-کد/
۱۹ دی ۱۳۹۲ - نام این فایل : تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران 101 ص word. موضوع فایل: برق. موضوعات دیگر پیشنهادی برای ...
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه مقالات ...
https://www.civilica.com/article566.html
3 طرح جدید کنترل مستقیم گشتاور در موتورهای القایی سه فاز به منظور کاهش ریپل گشتاور ... 19 طراحی پیش کد گذار و همسانساز برای کانال های MIMO انتخابگر فرکانسی با استفاده ... 55 شبیه سازی نوسان ساز با کاتد مجازی و تحلیل تاخیر انتشار ... 99 حذف تداخل باند باریک در سیستمهای مخابراتی CDMA با کمک روشهای مبتنی بر ...
پروژه های آماده رشته مهندسی برق گروه ترجمه تخصصی البرز
https://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page_se.aspx?type=10&id=2
پروژه شبیه سازی و ساخت کلید حساس به صدا / مهندسی برق , ... پروژه کارشناسی مخابرات با عنوان :تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران ...
جواب سوال سوگواره مطالعه عاشورایی - روز چهل و چهارم - باشگاه ...
ali2011.parsiblog.com/Posts/3831/جواب+سوال+سوگواره+مطالعه+/
۲۵ آبان ۱۳۹۵ - فرصت پاسخگویی به همه‌ی سوالات روزانه‌ی سوگواره‌ی عاشورایی تا پایان هر دهه .... پروژه تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین ...

  • موافقین ۰ مخالفین ۰
  • ۹۶/۰۳/۱۰
  • ۱۶۸ نمایش
  • بک لینک قدرتمند

شبیه سازی کدهای CDMA

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی